ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η-Υ

Θεματικές Ενότητες

10ο Εργαστήριο

Σχεδίαση ηλεκτρικών γραμμών και διαμόρφωση ηλεκτρολογικών και άλλων στοιχείων. Εντολές σχεδίασης ορθογωνίων παραλληλογράμμων, τόξων  και  πολυγράμμων. Επεξεργασία πολυγράμμων και συνένωση-μετατροπή αντικειμένων σε πολύγραμμο.  Διάσπαση αντικειμένων. Λοξότμηση άκρων. Τοποθέτηση γραμμικών διαστάσεων στις όψεις του σχεδίου.