ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η-Υ

Θεματικές Ενότητες

9ο Εργαστήριο

Τοποθέτηση όλων απαραίτητων διαστάσεων σε ένα σχέδιο. Διαστάσεις γραμμικές, κεκλιμένες, κοινής αρχής, συνεχόμενης διαστασιολόγησης, ακτινικές, διαμέτρου, γωνιών, και κέντρου. Τροποποίηση στοιχείων διαστάσεων και τοποθέτηση ανοχών. Διαχείριση στυλ διαστάσεων. Δημιουργία και διαχείριση στυλ κειμένου (γραμματοσειρά, ύψος γραμμάτων, κλίση, πλάτος). Εντολές γραφής κειμένου και επεξηγηματικών σχολίων, τρόποι στοίχισης και τοποθέτησης. Διόρθωση κειμένου. Δημιουργία και διαμόρφωση διάταξης εκτύπωσης (συσκευή, μέγεθος και προσανατολισμός χαρτιού, κλίμακα, περιοχή εκτύπωσης, πίνακας απόδοσης χρωμάτων, επιλογές φωτοσκίασης) . Προεπισκόπηση και εκτύπωση περιοχών του σχεδίου.