ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η-Υ

Θεματικές Ενότητες

8ο Εργαστήριο

Ηλεκτροκινητήρας με τα εξαρτήματά του. Σχεδίαση στοιχείων, με παράλληλη αντιγραφή αντικειμένων. Ορισμός σχεδιαστικών ενοτήτων (Block και Wblock).  Εισαγωγή σχεδιαστικών ενοτήτων με καθορισμό κλίμακας και προσανατολισμού σε συγκεκριμένα σημεία του σχεδίου. Επανακαθορισμός σχεδιαστικών ενοτήτων και επιμήκυνση στοιχείων του σχεδίου.  Μεταβολή του μήκους των αντικειμένων. Αλλαγή μεγέθους αντικειμένων του σχεδίου. Δημιουργία ορθογωνικών και κυκλικών διατάξεων αντικειμένων.