ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η-Υ

Θεματικές Ενότητες

7ο Εργαστήριο

Σχεδίαση άξονα, πλήμνης και εδράνων. Δημιουργία συμμετρικών ως προς έναν άξονα αντικειμένων. Αντιγραφή και μετακίνηση αντικειμένων σε συγκεκριμένη απόσταση και σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Περιστροφή στοιχείων του σχεδίου ως προς ένα σημείο και με συγκεκριμένη γωνία. Δημιουργία διαγράμμισης (τύπος, πρότυπα, κλίση, κλίμακα, περιοχή διαγράμμισης, ανίχνευση νησίδων κ.α.). Βαθμιδωτό γέμισμα μιας περιοχής με ένα ή δύο χρώματα. Τροποποίηση διαγράμμισης.