ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η-Υ

Θεματικές Ενότητες

6ο Εργαστήριο

Σχεδίαση βάσης στήριξης. Σχεδίαση ορθογωνίων παραλληλογράμμων. Σχεδίαση τόξων  με τρία σημεία, με σημεία αρχής κέντρου και τέλους, με σημεία  αρχής τέλους και επίκεντρη γωνία. Σχεδίαση πολυγράμμων με επιλογές αλλαγής πάχους γραμμής, σχεδίασης τόξων και ευθυγράμμων τμημάτων. Επεξεργασία πολυγράμμων και συνένωση-μετατροπή αντικειμένων σε πολύγραμμο.  Διάσπαση αντικειμένων. Λοξότμηση άκρων και δημιουργία στρογγυλευμάτων. Τοποθέτηση γραμμικών διαστάσεων στις όψεις του σχεδίου.