ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η-Υ

Θεματικές Ενότητες

3ο Εργαστήριο

Η οργάνωση ενός σχεδίου με επίπεδα. Διαχείριση επιπέδων (δημιουργία και διαγραφή επιπέδου, χρώμα γραμμών, πάχος γραμμών, τύπος γραμμών, ορατότητα, εκτύπωση, πάγωμα, κλείδωμα, ορισμός τρέχοντος επιπέδου). Βασικές εντολές σχεδίασης (σχεδίαση γραμμών και κύκλων). Τρόποι σχεδίασης με εισαγωγή συντεταγμένων από πληκτρολόγιο και ποντίκι. Διαγραφή αντικειμένων. Διόρθωση λαθών με επαναφορά διαγραφέντων αντικειμένων, αναίρεση εντολών και ακύρωση αναίρεσης εντολών.