ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Θεματικές Ενότητες

Εφαρμογές Επεξεργασίας Σήματος
  1. Ηλεκτρονικών (μετατροπείς AD και DA)
  2. Μετρήσεων (δειγματοληψία)
  3. Πολυμέσων (συμπίεση ήχου, γραφικά, κινούμενη εικόνα)
  4. Τηλεπικοινωνιών (τεχνικές ανίχνευσης σφάλματος)
  5. Τηλεϊατρικής (μοντέλα επικοινωνίας)