ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Θεματικές Ενότητες

Μετατροπή Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό
  1. Δειγματοληψία
  2. Κβαντισμός
  3. Κωδικοποίηση
  4. Διαδικασία Μετατροπής