ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η-Υ

Θεματικές Ενότητες

5ο Εργαστήριο

Σχεδίαση ατράκτου. Οργάνωση σχεδίου (ρυθμίσεις ορίων, snapgrid, διαχείριση επιπέδων, αλλαγή κλίμακας γραμμών). Σχεδίαση περιγράμματος. Σχεδίαση αξονικών, σφηναύλακα και καθέτων τμημάτων. Ολοκλήρωση σχεδίου με χρήση των εντολών αποκοπής, δημιουργίας στρογγυλευμάτων και επιμήκυνσης αντικειμένων. Έλεγχος των γεωμετρικών δεδομένων του σχεδίου (εντολές μέτρησης αποστάσεων, πληροφοριών και ελέγχου των ιδιοτήτων των αντικειμένων).