ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η-Υ

Θεματικές Ενότητες

4ο Εργαστήριο

Η χρήση των σημείων έλξης αντικειμένων με παραδείγματα (From, Mid between 2 Points, Endpoint, Midpoint, Intersection, Apparent Intersect, Extension, Center, Quadrant, Tangent, Perpedicular, Parallel, Node, Insert, Nearest).  Άλλα σχεδιαστικά βοηθήματα (ORTHO, Ανίχνευση σημείων, OTRACK, Δυναμική καταχώρηση, DYN). Εντολές σχεδίασης βοηθητικών γραμμών, δακτυλίων, καμπυλών, ελλείψεων και ελλειπτικών τόξων.