ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η-Υ

Θεματικές Ενότητες

2ο Εργαστήριο

Προσαρμογή περιβάλλοντος του AutoCAD (φάκελοι, οθόνη και ποιότητα εμφάνισης, άνοιγμα και αποθήκευση, εκτυπώσεις, ρυθμίσεις συστήματος, προτιμήσεις χρήστη, ρυθμίσεις σχεδίασης, τρισδιάστατη απεικόνιση, επιλογή αντικειμένων, ρυθμίσεις προφίλ). Οργάνωση σχεδίων (σχεδιαστικές μονάδες, όρια, βήμα μετακίνησης). Πλοήγηση στα σχέδια (μετακίνηση, ζουμ). Διόρθωση ατελειών απεικόνισης και βελτίωση ποιότητας σχεδίασης αντικειμένων.