ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η-Υ

Θεματικές Ενότητες

1ο Εργαστήριο

Γενική θεώρηση των συστημάτων σχεδίασης με τη χρήση Η/Υ. Τα πλεονεκτήματα της σχεδίασης με το AutoCad.  Η εκκίνηση της εφαρμογής και το περιβάλλον εργασίας (τα μενού, η περιοχή σχεδίασης, η γραμμή κατάστασης, οι προβολές, η γραμμή εντολών, οι γραμμές εργαλείων) . Ο χειρισμός των σχεδίων (δημιουργία, φόρτωση, εναλλαγή, κλείσιμο). Λήψη άμεσης και σύνθετης βοήθειας. Οι εντολές (τρόποι εκτέλεσης, επιλογές, πλήκτρα λειτουργιών). Τα συστήματα συντεταγμένων (Καρτεσιανές, πολικές, κυλινδρικές). Τρόποι εισαγωγής σημείων με απόλυτες και σχετικές συντεταγμένες.