Οικονομία της Υγείας

Ερωτηματολόγια

 Τίτλος
ΗμερομηνίαΣυμμετοχή

Προκειμένου να έχετε το δικαίωμα συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του Ιουνίου- Ιουλίου  2021 του Τμήματος Νοσηλευτικής (παράρτημα Διδυμότειχου), θα πρέπει να έχετε:

1. δηλώσει το μάθημα

2. συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής

3. σύμπληρώσει την αίτηση συναίνεσης

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΔΙ.ΠΑ.Ε

• Η χρήση του δικτυακού τόπου των εξετάσεων μαζί με τη δήλωση συναίνεσης για συμμετοχή στις εξετάσεις , συνιστά τεκμήριο ότι ο φοιτητής έχει αναγνώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης.

• Οι φοιτητές που δε συναινούν δεν έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία.

• Η ταυτοποίηση του φοιτητή μπορεί να ζητηθεί από τον αρμόδιο διδάσκοντα οποιαδήποτε στιγμή κατά την εξέταση του μαθήματος ή από του επιτηρητές που έχουν οριστεί για την επίβλεψη των εξετάσεων. Η ταυτοποίηση γίνεται με την επίδειξη της Ακαδημαϊκής, Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

• Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο καταγραφή, βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση, όπως επίσης η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση της διαδικασίας αξιολόγησης και εξέτασης που διενεργείται μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης από οποιονδήποτε συμμετέχοντα.

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης, προβλέπεται να κινηθεί άμεσα η διαδικασία επιβολής όλων των νόμιμων κυρώσεων και ιδίως η άσκηση ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου.

• Το ΔΙ.ΠΑ.Ε εφαρμόζει διαδικασίες πλήρως εναρμονισμένες με όσα προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και τις διατάξεις του Νόμου 125 (Ι)/2018 σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως διαδικασιών αξιολόγησης και εξέτασης.

• Οι επιλεγείσες μέθοδοι και διαδικασίες διενέργειας εξετάσεων εμπλέκουν περιορισμένης έκτασης προσωπικά δεδομένα με αποκλειστικό στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και αδιαβλητότητας της εξ αποστάσεως εξέτασης.

• Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων, που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

• Τα ανωτέρω μου έχουν κοινοποιηθεί σε εύλογο χρόνο πριν την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος, προκειμένου να λάβω γνώση και να συναινέσω ή όχι.

Ο χρόνος αλλά και ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος αναγράφεται στο πρόγραμμα εξεταστικής του Τμήματος.

Έναρξη:   16/06/2021 07:00
Λήξη:   23/06/2021 23:55
Έχει λήξει

Προκειμένου να έχετε το δικαίωμα συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2020 του Τμήματος Νοσηλευτικής (παράρτημα Διδυμότειχου), θα πρέπει να έχετε:

1. δηλώσει το μάθημα

2. συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής

3. σύμπληρώσει την αίτηση συναίνεσης

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΔΙ.ΠΑ.Ε

• Η χρήση του δικτυακού τόπου των εξετάσεων μαζί με τη δήλωση συναίνεσης για συμμετοχή στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2019-2020, συνιστά τεκμήριο ότι ο φοιτητής έχει αναγνώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης.

• Οι φοιτητές που δε συναινούν δεν έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία.

• Η ταυτοποίηση του φοιτητή μπορεί να ζητηθεί από τον αρμόδιο διδάσκοντα οποιαδήποτε στιγμή κατά την εξέταση του μαθήματος ή από του επιτηρητές που έχουν οριστεί για την επίβλεψη των εξετάσεων. Η ταυτοποίηση γίνεται με την επίδειξη της Ακαδημαϊκής, Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

• Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο καταγραφή, βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση, όπως επίσης η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση της διαδικασίας αξιολόγησης και εξέτασης που διενεργείται μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης από οποιονδήποτε συμμετέχοντα.

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης, προβλέπεται να κινηθεί άμεσα η διαδικασία επιβολής όλων των νόμιμων κυρώσεων και ιδίως η άσκηση ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου.

• Το ΔΙ.ΠΑ.Ε εφαρμόζει διαδικασίες πλήρως εναρμονισμένες με όσα προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και τις διατάξεις του Νόμου 125 (Ι)/2018 σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως διαδικασιών αξιολόγησης και εξέτασης.

• Οι επιλεγείσες μέθοδοι και διαδικασίες διενέργειας εξετάσεων εμπλέκουν περιορισμένης έκτασης προσωπικά δεδομένα με αποκλειστικό στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και αδιαβλητότητας της εξ αποστάσεως εξέτασης.

• Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων, που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

• Τα ανωτέρω μου έχουν κοινοποιηθεί σε εύλογο χρόνο πριν την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος, προκειμένου να λάβω γνώση και να συναινέσω ή όχι.

Ο χρόνος αλλά και ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος αναγράφεται στο πρόγραμμα εξεταστικής του Τμήματος.

Έναρξη:   20/08/2020 00:00
Λήξη:   25/08/2020 23:55
Έχει λήξει