Τίτλος
ΗμερομηνίαΣυμμετοχή

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους φοιτητές που παρακολούθησαν τις διαλέξεις του μάθηματος. Τα αποτελέσματα λαμβάνονται ανώνυμα και αποκλειστικός στόχος είναι να βοηθήσει στην βελτίωση του μαθήματος. 

Έναρξη:   05/06/2020 12:27
Λήξη:   14/06/2021 12:27
Οι συμμετοχές είναι ανοικτές
Έναρξη:   11/06/2020 14:23
Λήξη:   20/06/2020 14:23
Οι συμμετοχές είναι ανοικτές