Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα επικεντρώνεται στις αρχές και εφαρμογές των αισθητήρων, συμπεριλαμβάνοντας τη σχεδίαση και κατασκευή, τις αρχές λειτουργίας και πρακτικά παραδείγματα όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επίσης παρουσιάζονται τα συστήματα συλλογής, απεικόνισης και καταγραφής δεδομένων και οι εφαρμογές εφαρμογές τους. Τέλος καλύπτονται τα δίκτυα έξυπνων αισθητήρων, τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (αρχιτεκτονικές και σχετικά πρότυπα). Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος σχεδιάζονται εφαρμογές με αισθητήρες σε Arduino.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Όταν ένας φοιτητής ολοκληρώσει αυτό το μάθημα, θα διαθέτει το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στις τεχνολογίες, τα πρωτόκολλα, τις αρχιτεκτονικές και τις εφαρμογές των δικτύων αισθητήρων. Επιπλέον, θα έχει κατανοήσει τη μεθοδολογία για το σχεδιασμό, την εξαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων. Τέλος θα γνωρίζει τις τρέχουσες εξελίξεις και τάσεις που αφορούν στην έρευνα στην περιοχή των ασύρματων δίκτυων αισθητήρων.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στα πλαίσια της θεωρίας του μαθήματος αναπύσσονται διεξοδικά οι βασικές έννοιες, οι αρχές λειτουργίας και ο σχεδιασμός των ηλεκτρονικών συστημάτων μέτρησης με χρήση αισθητήρων. Παράλληλα αναφέρονται διεξοδικά συγκεκριμένα παραδείγματα περιπτώσεων στα οποία αναλύονται οι αρχικές προδιαγραφές του συστήματος, ενώ για την καλύτερη εμπέδωση των παραπάνω γίνεται ανάθεση εργασιών, στις οποίες οι φοιτητές θα κληθούν να  εμβαθύνουν περαιτέρω πάνω στις τεχνολογίες και στις εφαρμογές των αισθητήρων με τη βοήθεια κατασκευών σε Arduino και προγραμμάτων προσομοίωσης δικτύων αισθητήρων.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

  • Κ. Καλαϊτζάκης, Ε. Κουτρούλης, Ηλεκτρικές μετρήσεις και αισθητήρες: Αρχές λειτουργίας και σχεδιασμός των ηλεκτρονικών συστημάτων μέτρησης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
  • Κ. Καλοβρέκτης, Ν. Κατέβας, Αισθητήρες μέτρησης, Εκδόσεις Τζιόλα.
  • P. Elgar, Αισθητήρες μέτρησης και ελέγχου, Εκδόσεις Τζιόλα.
  • Α. Γαστεράτος, Σ. Μουρούτσος, Ι. Ανδρεάδης, Τεχνολογία μετρήσεων - Αισθητήρια, Εκδόσεις Γκιούρδα.
  • D.E. COMER, Δίκτυα και Διαδίκτυα υπολογιστών, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
  • Π. Παπάζογλου, Σ. Πολυχρόνης Λιώνης, Ανάπτυξη εφαρμογών με το Arduino, Εκδόσεις Τζιόλα.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Ανάθεση και παρουσίαση απαλακτικών εργασιών (κατασκευές σε Arduino, προσομοιωτές δικτύων αισθητήρων)

Γραπτή εξέταση (για όσους δεν υποβάλλουν εργασία).