Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Μακροπρόθεσμες οικονομικές πράξεις, Ανατοκισμός, Ράντες, Δάνεια ιδιωτικά και κρατικά.