Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάλυση Δεδομένων και Μέθοδοι Έρευνας (MSC-MAIS108)
Έμπειρα Συστήματα – Τεχνητή Νοημοσύνη (MSC-MAIS104)
Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία (MSC-MAIS101)
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (MSC-MAIS105)
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων (MSC-MAIS102)
Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα (MSC-MAIS103)