Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  (MPHIL-NANO103)ΗΛΙΑΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
.
Ερευνητική Μεθοδολογία / Nικόλαος Μήττας Παπαδόπουλος Αντώνιος (MPHIL-NANO108)
.
ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  (MPHIL-NANO101)
.
Νανοτεχνολογία Βιομηχανικές Εφαρμογές  (MPHIL-NANO109) καθ. Κ. Ταρχανίδης
ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ  (MPHIL-NANO105)Nolan John, Κόκκινος Νικόλαος, Βορδός Νικόλαος, Kosheleva Ramona
.
Οργανολογία / Βορδός Νικόλαος Κόκκινος Νικόλαος Σαράφης Ηλίας Κοσέλεβα Ραμόννα Σπανός Θωμάς (MPHIL-NANO107)Καθηγητής Θωμάς ΣΠΑΝΟΣ