Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
F01 - Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών (1400101)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ, Αγγελική Κοσμοπούλου, Κωνσταντίνος Μπαλωμένος
F02 - Φυσικές καταστροφές και κίνδυνοι I (1400115)Ηλιόπουλος Νικόλαος
F03 - Γεωπληροφορική και Φυσικές Καταστροφές (1400102)ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΟΦΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
F04 - Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών (1400103)ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
F05 - Οικονομικές συνέπειες κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών (1400104)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ, Βασιλική Τζατζάκη
F06 - Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφή διατριβών (1400105)ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ιωάννης Γεροντίδης, Δημήτριος Εμμανουλούδης
F07 - Φυσικές Καταστροφές και Κίνδυνοι ΙΙ (1400108)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΙΜΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛΟΥΔΗΣ, ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
F08 - Τεχνολογικές Καταστροφές και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (1400106)ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣ, ΓΑΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ
F09 - Αντιμετώπιση και Διαχείριση Πυρκαγιών σε Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Πυρκαγιών Ατυχημάτων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (1400107)Δρίτσας, Τζιουρτζιοης, Ξανθός
F10 - Αντιμετώπιση της εξάπλωσης πετρελαιοκηλίδων και πυρκαγιών που οφείλονται σε καύση υδρογονανθράκων (1400111)Δρ Νικόλαος Κ. Κόκκινος
F11 - Τεχνικές Παρεμβάσεις για διευθέτηση των Φυσικών Καταστροφών και Κινδύνων (1400109)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ
F12 - Χρήση Νέων Τεχνολογιών για την Εκπαίδευση στην Αντιμετώπιση Κινδύνων και Καταστροφών (1400110)ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΣΙΝΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ