Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Δημόσιες σχέσεις στη διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών (1400112)ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ