Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Εργαστήριο) (ΒΑ-COMP.ARCH-LAB)Δρ. Μαρδύρης Βασίλειος
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Θεωρία) (BA-COMP.ARCH) Δρ. Μαρδύρης Βασίλειος
Ηλεκτρονική Εγκληματολογία (Εργαστήριο) [2021-2022] (BA-D4N6-LAB)Δρ. Γεώργιος Δάλλας, Χαρίλαος Μίζας, Δρ. Βασίλειος Μαρδύρης
Ηλεκτρονική Εγκληματολογία (Θεωρία), [2021-2022] (BA-D4N6)Δρ. Δάλλας Γεώργιος, Δρ. Μαρδύρης Βασίλειος