Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
A εξάμηνο Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Ι (πρώην Μαθηματικά για Οικονομολόγους) (AD156)ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
.
Α εξάμηνο - Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική (ΝΑ2)ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΡΟΣ
Α εξάμηνο_Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι Θ (AD138)Κουρτίδης Δ.
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (AD180 )ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
.
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Θ+Α+Ε)  (AD134)ΜΑΝΔΗΛΑΣ Α.
Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων (Θ+Α)  (AD149)ΠΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
.
Αποτίμηση Επιχειρήσεων (Θ+Α)  (AD132)
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θ+Α)  (AD106)ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΛΙΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (Θ+Α) (AD123)Καρασαββόγλου Αναστάσιος- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
.
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα/Δ.Π.Χ.Α Ι (Θ+Α)  (AD141)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (AD188)Κ. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Π. Δελιάς (AF101)
Διοικητική Λογιστική (Θ+Α)  (AD107)
Ειδικά Θέματα Δικαίου (Θ+Α)  (AD128)ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
.
Ελεγκτική (Θ+Α)  (AD155)
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια (Θ+ΑΠ)  (AD139)Μανδήλας Α.
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (AD187)Κ. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ
Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (AD178)ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗ
Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Θ+Α)  (AD116)
Επιχειρηματικές Αποφάσεις και Λειτουργίες (Θ+Α)  (AD120)ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
Επιχειρηματικότητα (AD209)Δημήτριος Χατζούδης
Επιχειρηματικότητα (Θ+Α)  (AD147)ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ι (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ)  (AD143)ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ, ΝΤΟΥΧΑΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΙ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) (AD170)ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ
Εργατικό - Ασφαλιστικό Δίκαιο (Θ+Α)  (AD127)ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
.
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (AD190)Κ. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ
Εταιρική Διακυβέρνηση - Εσωτερικός Έλεγχος (Θ+Α)  (AD118)
Εφαρμοσμένη Στατιστική (Ε)  (AD159)Φλώρου Γιαννούλα, Χατζούδης Δημήτριος, Αγγελίδης Βασίλειος
.
Εφαρμοσμένη Στατιστική (Θ)  (AD160)Φλώρου Γιαννούλα, Χατζούδης Δημήτριος
.
Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Δράση (Ε)  (AD112)ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΦΕΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΒΑΤΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΛΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
.
Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Δράση (Θ)  (AD110)ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
.
Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Θ+Α) (AD124)Καρασαββόγλου Αναστάσιος - Ζουμπουλίδης Βασίλειος
.
Ιδιωτική Οικονομική (Θ+Α)  (AD129)
.
Κεφαλαιαγορές/Επενδύσεις (Θ+Α)  (AD131)
Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (Θ+Α)  (AD137)ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
.
Λογιστική Δημοσίου Τομέα (AD174)ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗ
Λογιστική Δημοσίου Τομέα (Θ+Α)  (AD135)
Λογιστική Εταιρειών (Θ+Α)  (AD140)Μανδήλας Α.
Λογιστική Κόστους Ι (AD171)Τσοκτουρίδου Κωνσταντίνα
Λογιστική Κόστους Ι (Ε)  (AD152)
.
Λογιστική Κόστους Ι (Εργαστήριο) (AD172)Τσοκτουρίδου Κωνσταντίνα
.
Λογιστική Κόστους Ι (Θ)  (AD151)
.
Λογιστική Κόστους ΙΙ (AD166)Τσοκτουρίδου Κωνσταντίνα
.
Μακροοικονομική (Θ+Α) (AD122)Καρασαββόγλου Αναστάσιος - Ζουμπουλίδης Βασίλειος
.
Μάρκετινγκ (Θ+Α)  (AD121)ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (Θ+Α)  (AD119)ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
.
Μεθοδολογία Έρευνας (AD202)Παύλος Δελιάς, Δημήτριος Χατζούδης
Μηχανογραφημένη Λογιστική (Ε)  (AD146)
.
Μηχανογραφημένη Λογιστική (Θ)  (AD142)Α.Μανδήλας
Μικροοικονομική (Θ+Α)  (AD105)
.
Οικονομοτεχνικές Μελέτες (Θ+Α)  (AD150)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ
.
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Ε)  (AD113)ΠΑΛΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Θ)  (AD111)ΠΑΛΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πληροφορική Ι (Ε)  (AD114)ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΦΕΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΒΑΤΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΛΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
.
Πληροφορική Ι (Θ)  (AD108)ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
.
Πληροφορική ΙI (Ε)  (AD115)ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΦΕΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πληροφορική ΙI (Θ)  (AD109)ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
.
Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων (Θ+Α)  (AD148)ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
.
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΕ)ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Σεμινάριο Τελειοφοίτων (AD203)Δημήτριος Χατζούδης, Αναστάσιος Καρασαββόγλου
Σεμινάριο Τελειοφοίτων (AD173)Κουρτίδης
Στατιστική Επιχειρήσεων (Ε)  (AD161)ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
.
Στατιστική Επιχειρήσεων (Θ)  (AD158)ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
.
Στοιχεία Αστικού-Εμπορικού Δικαίου (Θ+Α)  (AD126)ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ KAI ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (AD189)Κ. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ
Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων (AD204)Δημήτριος Χατζούδης
Σύγχρονα Ζητήματα Λογιστικής (AD162)
Σύγχρονα ζητήματα λογιστικής (Θ+Α)  (AD136)
.
Τράπεζες – Χρηματοδοτήσεις (Θ+Α)  (AD130)Βασίλειος Ζουμπουλίδης
.
Τραπεζική Διοικητική  (AD206)ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
.
Φορολογική Λογιστική Ι (AD167)Τσοκτουρίδου Κωνσταντίνα
.
Φορολογική Λογιστική Ι (Θ+Α)  (AD153)
.
Φορολογική Λογιστική ΙΙ (Θ+Α) (AD164)
.
Φορολογική Λογιστική ΙΙ (Θ+Α)  (AD154)
.
Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Θ+Α)  (AD117)
.
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (Θ)  (AD144)Κουρτίδης Δ.
Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων (AD182)ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χρηματοοκονομικά Μαθηματικά ΙΙ (πρώην Ποσοτικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά) (Θ+Α)  (AD157)ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
.