Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αποτυπώσεις - Χαράξεις (FOC204)ΣΕΧΙΔΗΣ
Βιολογία Άγριας Πανίδας (FD119)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΡΔΟΣ
.
Βιομετρια ΙΙ (FD110)Γεώργιος Ζαϊμης
.
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ABO103)ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ (ABO102)ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (FD152)ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΡΟΥ
.
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Χαρτογράφηση Δασικών Πόρων (FΟD208)
Δασικές Πυρκαγιές (FD121)ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Δασική -Περιβαλλοντική Πολιτική & Νομοθεσία (FD126)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΖΑΝΑ
ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ - ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (FOS315)ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ
Δασική Βιομετρία ΙΙ (Θεωρία) (FD139)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΖΑΝΑ
ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι (FOB108)ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΟΣ (Θ) & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ (Ε)
Δασική Βοτανική Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ) (FOB108)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ
ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) (FD153)ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΦΤΣΗΣ
ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΙΙ (FOC110)ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΟΣ (Θ) & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ (Ε)
ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΙΙ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) (FOC110)ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΦΤΣΗΣ
Δασική Διαχειριστική Ι (FD138)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΖΑΝΑ
Δασική Διαχειριστική ΙΙ (FD127)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΖΑΝΑ
Δασική Διαχειριστική ΙΙ-Εργαστήριο (FD1159)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΖΑΝΑ
ΔΑΣΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ (FD1161)ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (Θ) (FΟD207)ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΟΣ
Δασική Οικονομία & Εκτιμητική (FD113)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΖΑΝΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ (FD144)ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΟΣ
Δασοπροστασία (FD122)ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Διαχείριση Άγριας Πανίδας (FD132)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΡΔΟΣ
.
Διαχείριση Λιβαδιών (FD116)ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΡΟΥ
.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Ε) (FD154)ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΦΤΣΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (FD130)ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΡΟΥ
Διαχείριση Χιονιού (FD105)Γεώργιος Ζαϊμης
.
Εδαφολογια (FD111)Γεώργιος Ζαϊμης
.
Εισαγωγή στους Η/Υ (FD109)Γεώργιος Ζαϊμης
.
Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (FD131)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΡΔΟΣ
.
ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ (FD146)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΣΙΩΤΗΣ
Έργα Ελέγχου Ορεινών Υδάτων (FD101)Γεώργιος Ζαϊμης
.
ΕΡΓΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (FD1162)ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛΟΥΔΗΣ
.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ Ι (FD145)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (FΟD207)ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΟΣ - ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΞΟΦΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗΣ (FΟΕ305)ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΟΣ - ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΞΟΦΗΣ
Εργαστήριο Τηλεπισκόπηση (FOC205)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ (Θ) (FOE305)ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΟΣ
Λιβαδική Οικολογία (FD117)ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΡΟΥ
.
Λιβαδική Οικολογία (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ) (FOD209)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ
Μετεωρολογία - Κλιματολογία (FD118)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΡΔΟΣ
.
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (FD1160)ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛΟΥΔΗΣ
.
Μορφολογία_Φυσιολογία Φυτού (FD114)ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΡΟΥ
Ορεινή Υδρογεωμορφολογια (FD106)Γεώργιος Ζαϊμης
.
Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές (FD133)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΡΔΟΣ
.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (FD151)ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΦΤΣΗΣ
.
Σεμινάριο (FD134)Σταύρος Παυλίδης
Τεχνικη Υδρολογια (FD102)Γεώργιος Ζαϊμης
.
Τηλεπισκόπηση (FOC205)ΠΑΤΕΛΕΗΜΩΝ ΞΟΦΗΣ - ΤΥΧΩΝ ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ
Τοπογραφία (FD149)