Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
IC Erasmus+ Kavala (DBA237)Dimitrios Maditinos
.
SCM - Erasmus+ Kavala (DBA236)Dimitrios Maditinos
.
Support of Social Enterprises Development and Enhancement of Employment / SoSEDEE (DBA235)
.
Πρόγραμμα στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα - Ενότητες 1, 2, 3 (DBA229)
Πρόγραμμα στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα - Ενότητες 4, 5 (DBA232)
Πρόγραμμα στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα - Ενότητες 6 - 7 (DBA233)