Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MSC-LOG102)
.
2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (MSC-LOG103)Α.Μανδήλας
.
3 ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MSC-LOG104)
.
5 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (MSC-LOG106)Α.Μανδήλας
.
Διοικητική Λογιστική (MSC-LOG107)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (MSC-LOG105)ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
.