Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
E-Business – Ψηφιακό Μάρκετινγκ (E-Business – Digital Marketing) (DBA214)Δημήτριος Μαδυτινός
e-Logistics και Διαχείριση Διεθνούς Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΜΒΑ-Α104)Δημήτριος Μαδυτινός
Δημόσιο Μάνατζμεντ (Public Sector Management)  (MSC-MBA138)Παύλος Δελιάς
Διαχείριση Έργου (ΜΒΑ-Β105)Υπό ενημέρωση
Διεθνή Χρηματοοικονομικά & Λογιστικά Πρότυπα (MSC-MBA B202)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ, ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Διεθνή Χρηματοοικονομικά και Λογιστικά Πρότυπα (ΜΒΑ-Β202)Υπό ενημέρωση
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων – Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Human Resource Management – Organizational Behavior) (ΜΒΑ-Β102)Γεώργιος Θερίου
Διοικητική Λογιστική (Management Accounting) (MBA-Β201)Νικόλαος Θερίου, Κοσμάς Κοσμίδης, Μιχαήλ Πιπιλιαγκόπουλος
Ερευνητική Μεθοδολογία (ΜΒΑ-Α100)Δρ. Δημητριάδης Ευστάθιος
Ηγεσία – Επιχειρησιακή Ηθική (Leadership – Business Ethics) (ΜΒΑ-Β104)Κωνσταντίνος Τερζίδης, Γεώργιος Θερίου
Μάνατζμεντ στο Δημόσιο Τομέα (MBA-Β400)Παύλος Δελιάς
Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (Marketing Management) (MSC-MBA135)Ειρήνη Καμενίδου, Σπυρίδων Μάμαλης,
ΜΒΑ - Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνικές Λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων (Κατεύθυνση: Στρατηγική)) (MSC-MBA121)Δ. ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ - Π. ΔΕΛΙΑΣ - ΠΡ. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΒΑ - Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα (Κατεύθυνση: Χρηματοοικονομική) (MSC-MBA120)ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Μοντελοποίηση Χρηματοοικονομικών με Χρήση Η/Υ (Financial Modeling with the Use of Computers) (MSC-MBA119)Δημήτριος Μαδυτινός
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information Systems) (MBA-B103)Δημήτριος Μαδυτινός,
Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management) (ΜΒΑ-Β100)Γεώργιος Θερίου, Νικόλαος Θερίου, Δημήτριος Χατζούδης
Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer Behavior) (MBA-Β301)Ειρήνη Καμενίδου
Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΜΒΑ-Β204)Υπό ενημέρωση
Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) (MBA-Β200)Δημήτριος Μαδυτινός
Χρηματοοικονομική Λογιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων (Financial Accounting for Managers) (ΜΒΑ-Α103)Αθανάσιος Μανδήλας, Μιχαήλ Πιπιλιαγκόπουλος