Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
A100: Business Environment (MSC-PETROT101)Profs. George Z. Kyzas, D. Marmanis, M. Chalaris
A200: Strategic Management (MSC-PETROT201)Profs. N. Kokkinos, A. Kriemadis
A300: Project Management (MSC-PETROT301)Profs. P. Delias, Z. Metaxa, N. Mittas
A400: Law and Economics (MSC-PETROT401)Prof. D. Maditinos, Dr. M. Karagianni
A500: Research Methods (MSC-PETROT501)Profs. A. Mitropoulos, N. Mittas, N. C. Kokkinos
B100: Reservoir Engineering (MSC-PETROT-B101)Prof. N. Varotsis, Prof. D. Schechter
B200: Drilling Engineering (MSC-PETROT-B201)Prof. N. Kokkinos, Prof. Dermentzis
B300: Formation Evaluation (MSC-PETROT-B301)Profs. A. Mitropoulos, S. Mitkidou
B400: Production Engineering (MSC-PETROT-B401)V. Tomos, Prof. N. Kokkinos
B500: M&S in PE - Group Project and Special Topics (MSC-PETROT-B501)Prof. N. Kokkinos, Prof. Moridis, Prof. Z. Metaxa, K. Karakosta
Hephaestus Advanced Laboratory (MSC-PET149)Prof. N. Kokkinos, R. Kosheleva