Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ασφάλεια εργασίας - Ασφάλεια διεργασιών - Ασφάλεια έναντι ασύμμετρων απειλών και προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας (162906104)
Διαχείριση Ποιότητας, Χημειομετρία και Μετρολογία (162906110)
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (162906102)Καθηγητής Ευστάθιος Δημητριάδης
Ειδικά θέματα: Διοίκηση έργων, logistics, χώροι συνάθροισης κοινού (162906112)
Εισαγωγικά θέματα στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Προστασία του Περιβάλλοντος, Ποιότητα και Διαχείριση Κινδύνου (162906101)
Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού (ΕΑΥ) και Περιβαλλοντικού Κινδύνου (162906105)
Εργαλεία και Ερευνητική Μεθοδολογία για QSSHE (162906107)
Εργονομικοί και Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες στην Εργασία. Ο Ανθρώπινος παράγοντας (162906106)
Περιβαλλοντική πολιτική και σχεδιασμός. Διαχείριση Περιβάλλοντος (162906103)
Συστήματα διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας (162906111)
Υγεία και Υγιεινή της Εργασίας – Βλαπτικοί παράγοντες. Βασικές αρχές τοξικολογίας και Χημικής Έκθεσης (162906108)
Χημεία και Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος και Εφαρμογές της Χημείας στην ΕΑΥ και Προστασία (162906109)