Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ατομική και Μοριακή Φυσική (MDE101)
Ηλεκτρομαγνητισμός (MDE102)
Κβαντομηχανική (MDE103)