Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο / Δίκαιο της Ε.Ε. (Π. Δελιάς) (DEO105)
Διεθνή Μακροοικονομικά (Β. Ζουμπουλίδης) (DEO101)
Διεθνής Λογιστική (Αθ. Μανδήλας) (DEO102)
Ερευνητικές προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (Π. Δελιάς) (DEO107)
Ερευνητική Μεθοδολογία (Γ. Φλώρου) (DEO104)
.
Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις  (DEO103)
Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Ε.Ε. και Επιχειρηματική Αναλυτική (Π. Δελιάς) (DEO106)