Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο / Δίκαιο της Ε.Ε. (Π. Δελιάς) (DEO105)
Διεθνή Μακροοικονομικά (Β. Ζουμπουλίδης) (DEO101)
Διεθνής Λογιστική (Αθ. Μανδήλας) (DEO102)
Ερευνητικές προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (Π. Δελιάς) (DEO107)
Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις  (DEO103)
Ποσοτικές Μέθοδοι και Ερευνητική Μεθοδολογία στα Διεθνή Οικονομικά (Γ. Φλώρου) (DEO104)
Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Ε.Ε. και Επιχειρηματική Αναλυτική (Π. Δελιάς) (DEO106)