Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο / Δίκαιο της Ε.Ε. (Π. Δελιάς) (DEO105)
Διεθνή Μακροοικονομικά (Β. Ζουμπουλίδης) (DEO101)
Διεθνής Λογιστική (Αθ. Μανδήλας) (DEO102)
Ερευνητικές προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (Π. Δελιάς) (DEO107)
Ερευνητική Μεθοδολογία (Γ. Φλώρου) (DEO104)
Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις  (DEO103)
Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Ε.Ε. και Επιχειρηματική Αναλυτική (Π. Δελιάς) (DEO106)