Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ (PHYS_H101)ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ
.
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (PHYS_H102)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΑΣ