Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αστρονομία - Αστροφυσική (PHYS_G105)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (PHYS_G103)
Θεωρία Δικτύων και Γράφων (ED187)ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ
.
Κβαντομηχανική II (PHYS_G104)
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ – ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ (PHYS_G102)
ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (PHYS_G101)ΜΑΛΑΜΑΤΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Υπολογιστική Φυσικής και εφαρμογές της (PHYS_G106)