Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (PHYS_B101)Μαραγκάκης Μιχάλης
ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (PHYS_B102)Χανιάς Μιχαήλ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ (PHYS_B103)Δημήτριος Καλτσάς
.
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ (PHYS_B104)Βασίλης Τσιάντος
Ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής στις εξ' αποστάσεως Εξετάσεις (PHYS_A101)ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ FOURIER (PHYS_B106)Χανιάς Μιχαήλ
.