Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανόργανη Χημεία Ι (Υ201)Δρ. Κωνσταντίνος Δερμεντζής
Βασικές Αρχές Αναλυτικής Χημείας (Υ202)Δρ. Θωμάς Σπανός, Δρ. Παναγοπούλου Ειρήνη
Γαλλικά ΙΙ (CHEM_A126)
Μαθηματικά ΙΙ (Υ204)Δρ. Νικόλαος Μήττας
Οργανική Χημεία Ι (Υ203)Δρ. Σοφία Μητκίδου
Ορολογία Χημείας στη Ξένη Γλώσσα (ΠΕΔ201)Δρ. Ζωή Μεταξά
Φυσική ΙΙ (Υ205)Δρ. Κωνσταντίνος Ταρχανίδης