Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βιομηχανικές Ζυμώσεις (ABO111)ΕΡΗ ΤΣΟΥΚΟ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ABO110)ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ