Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ(εργαστήριο) (NURSE102)
.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι (Θεωρία) (NURSE101)
.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι/ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (εργαστήριο) (NURSE106)
.
Κοινωνιολογία της Υγείας (NURSE104)Θεοφάνης Μαλκίδης
.
Μέθοδοι Διδασκαλίας (NURSE107)Θεοφάνης Μαλκίδης
.
Μεθοδολογία Έρευνας (NURSE103)Θεοφάνης Μαλκίδης
.
Νοσηλευτική Ψυχικής υγείας  (NUR134)Αθανασιάδου Φωτεινή
Οικονομία της Υγείας (NURSE105)Θεοφάνης Μαλκίδης
.
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ θεωρία (NURSE109)Αθανάσιος Γκουτζιβελακης
Χειρουργική Παπανδρούδης (NURSE108)Δρ. Α. Παπανδρούδης
.