Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Θ+Α+Ε)  (AD134)ΜΑΝΔΗΛΑΣ Α.
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Δ.Π.Χ.Α. (Μεταπτυχιακό) (AD199)ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
.
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα/Δ.Π.Χ.Α Ι (Θ+Α)  (AD141)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα/Δ.Π.Χ.Α ΙI  (AF110)ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
.
Διοίκηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (AF108)
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Π. Δελιάς (AF101)
Εκπαιδευτική Τεχνολογία στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (AF107)ΠΑΛΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
.
Μάρκετινγκ (Θ+Α)  (AD121)ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) (AF104)
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (AF105)
Χρηματοοικονομικά Παραγωγα (AF111)
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ  (AF103)ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και Αγορές (AF102)ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΡΟΣ