Διαγραφή Χρηστών
- Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021 -

ραγματοποιηθεί διαγραφή των χρηστών του μαθήματος Τεχνολογία Υλικών. Να ξανα-εγγραφούν στην πλατφόρμα οι μη προβιβάσιμοι.