ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
- Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021 -

Θα πραγματοποιηθεί διαγραφή των χρηστών του Μαθήματος Τεχνολογία Υλικών (θεωρία). Παρακαλούνται να ξανα-εγγραφούν στην πλατφόρμα του μαθήματος στο eclass μόνο οι φοιτητές που δεν έχουν προβιβαστεί.