ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
- Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020 -

Θα πραγματοποιηθεί διαγραφή των χρηστών του Μαθήματος Τεχνολογία Υλικών (θεωρία). Παρακαλούνται να ξανα-εγγραφούν στο μάθημα μόνο οι φοιτητές που δεν έχουν προβιβαστεί.