Διαγραφή χρηστών
- Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2023 -

Θα πραγματοποιηθεί διαγραφή των χρηστών του μαθήματος Τεχνολογία Υλικών. Να ξανα-εγγραφούν στην πλατφόρμα οι μη προβιβάσιμοι.