Εξέταση του μαθήματος Ιούνιος 2022
- Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022 -

Το μάθημα θα εξεταστεί με εργασία και δεν θα πραγματοποιηθεί γραπτή εξέταση στη εαρινή εξεταστική περίοδο του ακαδ. έτους 2021-2022.

Στο tab εργασίες θα βρείτε πιθανά θέματα εργασιών. Μπορείτε να επιλέξετε από αυτά ή και να προτείνετε κάποιο δικό σας σχετικό με το μάθημα.

Παρακαλώ στείλτε email (zmetaxa@chem.ihu.gr) σχετικά με το θέμα το οποίο επιθυμείτε να δουλέψετε έτσι ώστε να λάβετε έγκριση.

Η ημερομηνία παράδοσης της εργασίας είναι η 07/07/2022 ή και νωρίτερα.

Δεν θα γίνονται δεκτές εργασίες που δεν έχουν λάβει έγκρισή ή/και παραδίδονται ετεροχρονισμένα.

Η εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί το μέγιστο από 2 άτομα.

Βασικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν παρουσιάζονται παρακάτω:

  • η εργασία πρέπει να συμπεριλαμβάνει: εξώφυλλο, περιεχόμενα, περίληψη, κεφάλαια και βιβλιογραφία
  • στο εξώφυλλο πρέπει να υπάρχουν: το λογότυπο του ΔΙΠΑΕ, πληροφορίες σχετικά με το τμήμα, την κατεύθυνση, τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα και τους αριθμούς μητρώου των φοιτητών και την ημερομηνία
  • οι εικόνες και οι πίνακες πρέπει να έχουν λεζάντα και να αναφέρονται και μέσα στο κείμενο, π.χ. (Σχήμα 1)
  • πρέπει να συμπεριλαμβάνει: παράθεση των πηγών μέσα στο κείμενο της εργασίας και βιβλιογραφία στο τέλος της εργασίας

Η κατάθεση των εργασιών θα λάβει χώρα μέσω του tab εργασίες από τον/την φοιτητή/τρια που έχει επικοινωνήσει και λάβει έγκριση. Η κατάθεση θα αφορά όλα τα μέλη της ομάδας. Στα σχόλια θα πρέπει να είναι γραμμένα τα ονοματεπώνυμα και οι ΑΜ όλων των συμμετεχόντων.

Μετά την κατάθεση ελέγξτε ότι υπάρχει τικ στο τετράγωνό «έχει αποσταλεί».