ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η-Υ

Ανακοινώσεις

Μαθήματα Θεωρίας για εξεταστική Ιουνίου 2022
- Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 -

Θα διεξαχθούν διαλέξεις - Μαθήματα Θεωρίας για εξεταστική Ιουνίου 2022 ως εξής:

25-26-27 Μαϊου 2022 ώρες 19:30 - 20:00 στο Γραφείο του κ.Σαράφη

Ο διδάσκων