ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021
- Πέμπτη, 02 Σεπτεμβρίου 2021 -

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021Ο σύνδεσμος meeting room (link) για την εξέταση του μαθήματος. ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ είναι η αίθουσα Β΄ είναι: Join URL:
https://zoom.us/j/96362702166?pwd=eVFjeHJYWTRxdFNFbG40TjI1c2I0dz09