Ύλη εξεταζόμενου μαθήματος Μέθοδοι Διδασκαλίας.
- Τρίτη, 24 Αυγούστου 2021 -

Στην ύλη του εξεταζόμενου μαθήματος περιλαμβάνονται όλα τα Power Points των παραδόσεων.

Επιπροσθέτως και τα εξής:

Κεφάλαιο 1ο Martha J. Bradshaw. Αποτελεσματική μάθηση: Τί είναι απαραίτητο να γνωρίζουν οι καθηγητές, σελ. 21-31.

  https://drive.google.com/file/d/18gHo1dM2c_Z3nsF6QpVugrZX4V4G8Sfz/view?usp=sharing

 

Κεφάλαιο 11ο Martha J. Bradshaw, Arlene J. Lowenstein. Η συζήτηση ως στρατηγική διδασκαλίας, σελ. 125-131 και Power Point 6ου μαθήματος

https://drive.google.com/file/d/1vDchfedhC1nRwMaG_Y7D-ESFRnL6zELF/view?usp=sharing

 

Κεφάλαιο 28. Brian M French. Myriam Greenspan. Ο ρόλος του κλινικού διδάσκοντος στην παροχή κλινικής εκπαίδευσης. Σελ. 311-324. Power Point μαθήματος 5.1

https://drive.google.com/file/d/1XEI9yamr_lpzWfXQGjeVoFjuK7bR6Mhp/view?usp=sharing

 

 

Σταυροπούλου

https://drive.google.com/file/d/190GR_3SEfIYRJdwk4RqGcXzdKwE_hjX_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1WSAay82LmxZ4EMqywHZb-r--GhmAXW-0/view?usp=sharing   εκτός ύλης

 

Slavin

https://drive.google.com/file/d/1d9mbvH1VR0t2uKgaMFtLLQqX-c6llreW/view?usp=sharing

 

Καψάλης, Ανώτερες μορφές μάθησης

https://drive.google.com/file/d/1IirPgbM78K0sDKY9Cjma9OfIvOfvi8Kk/view?usp=sharing

 

Καψάλης Μάθηση

https://drive.google.com/file/d/1c2y5uMFMf2h1gMrZQBiZk-3gvS3lp7dh/view?usp=sharing

 

Κοτζαμπασάκη Συμπεριφορικές θεωρίες μάθησης

https://drive.google.com/file/d/1mMMDJ91ak4_DpqVddXF_TrLntXRsdzwq/view?usp=sharing

 

Κοτζαμπασάκη. Θεωρίες μάθησης του ενήλικα (Knowles, Kolb, Gibbs, Mezirow)

https://drive.google.com/file/d/1IN1j0ERoSW4aDrWimB-aqBURhgQnnxxT/view?usp=sharing

 

Κοτζαμπασάκη. Χαρακτηριστικά καλής διδασκαλίας

https://drive.google.com/file/d/1OzThSOQ33UGV7_ZEtNXHA0tS8DT7JvBH/view?usp=sharing

 

Κοτζαμπασάκη. Μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών

https://drive.google.com/file/d/1APjWfi0NgPkhgJh6q_xWBGjjHLtDGaRG/view?usp=sharing

 

Μάθημα 12. ΔΙΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

https://drive.google.com/file/d/1aHT8wIt3gdeq6VEOUIgJGXRH0hrmEd1V/view?usp=sharing

 

Μέθοδος Επίδειξης:

https://drive.google.com/file/d/1pznABDnB1yRxijT9jp72bHHzqjbmAPFo/view?usp=sharing