Αναπλήρωση μαθήματος στις 26/03/2021 Παρασκευή, ώρα 17:45μ.μ.,
- Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021 -

Αγαπητοί φοιτητές/ Αγαπητές Φοιτήτριες,

Σας ενημερώνω ότι στις 25/03/2021 είναι Αργία, οπότε δεν θα πραγματοποιηθεί η συνάντησή μας για μάθημα. Η Αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει 26/03/2021, ημέρα Παρασκευή, ώρα 17:45 μ.μ.

Η Διδάσκουσα

Άννα Μπιμπισίδου