Δήλωση συμμετοχής για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021
- Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021 -

Να κάνετε τη δήλωση συμμετοχής/συναίνεσης για το μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ από 23 έως 28 Αυγούστου, ενώ η απαλλακτική εργασία θα κατατεθεί αποκλειστικά στην  e-class έως την 6η Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 23:55.