Δήλωση συμμετοχής
- Τρίτη, 08 Ιουνίου 2021 -

Στα έγγραφα έχει ανέβει η σχετική ανακοίνωση για συμμετοχή στις εξετάσεις , η οποία πρέπει να γίνει στο πεδίο ερωτηματολόγιο μέχρι 23 Ιουνίου.