Δήλωση συμμετοχής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2021
- Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021 -

Να κάνετε τη δήλωση συμμετοχής/συναίνεσης στις εξετάσεις από 23 έως 28 Αυγούστου 2021 , για το μάθημα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 , ενώ η απαλλακτική εργασία θα κατατεθεί αποκλειστικά στο e-class του μαθήματος μέχρι την 6η Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 23:55.