Εγχειρίδια χρήσης της πλατφόρμας zoom
- Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021 -

Αγαπητοί Φοιτητές / Αγαπητές Φοιτήτριες,

Σας επισυνάπτουμε τα εγχειρίδια χρήσης της πλατφόρμας zoom.

Tα εγχειρίδια χρήσης είναι τα εξής:

* Εγκατάσταση client - Έλεγχος λειτουργίας μικροφώνου -ακουστικών  κάμερας (https://www.ihu.gr/wp-content/uploads/icustom/zoom-manual_setup_sound_video.pdf)

* Οδηγίες για απλή συμμετοχή των φοιτητών:

(https://www.ihu.gr/wp-content/uploads/icustom/zoom-manual_plain_participation.pdf)

Ο σύνδεσμος meeting room (link) για την εξέταση του μαθήματος Κοινοτική Νοσηλευτική Ι (Θεωρία) είναι : Join URL : https://zoom.us/j/96568867983

Η Διδάσκουσα

Άννα Μπιμπισίδου